Zapytania ofertowe Sprostowanie nr 1 do zapytania ofertowego nr 10/03/2018/BII