Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Archiwum zapytań

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 10/03/2018/BII

Informacja o wyniku postępowania
dot. zapytania ofertowego Nr 10/03/2018/BII

Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:

Zakupu katalizatora palladowego na nośniku metalicznym lub ceramicznym
oraz
katalizatora palladowo-srebrowego na nośniku ceramicznym.
Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

Grupa Azoty S.A.
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

Sprostowanie nr 1 do zapytania ofertowego nr 10/03/2018/BII


Sprostowanie nr 1
Do zapytania ofertowego Nr 10/03/2018/BII

na zakup katalizatora palladowego na nośniku metalicznym lub ceramicznym
oraz  katalizatora palladowo-srebrowego na nośniku ceramicznym

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowaną w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” podjęła decyzję o zmianie następujących treści w zapytaniu ofertowym:

Zmianie ulega punkt 9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 czerwca 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

Zmianie ulega punkt 10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 09.04.2018 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Zmianie ulega punkt 11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 11.04.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

W związku z powyższym, firma Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza zainteresowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej (http://www.polnet.poznan.pl ), na której zostało opublikowana niniejsza informacja.

Zapytanie ofertowe nr 4/03/2018/BII

Zapytanie ofertowe Nr 4/03/2018/BII

Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:

zakupu wentylatorów powietrza – 2 szt.

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.
ul. Mokra 27,
05-092 Łomianki – Kiełpin

Zapytanie ofertowe nr 5/03/2018/BII

Zapytanie ofertowe Nr 5/03/2018/BII
Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:

dostawa, montaż i dzierżawa zbiornika naziemnego LPG o poj. 2700 l oraz dostawa gazu do gospodarstwa

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 5,
84-230 Rumia

Zapytanie ofertowe nr 6/03/2018/BII

Zapytanie ofertowe Nr 6/03/2018/BII
Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:
zakupu wymiennika ciepła typu ciecz-gaz
Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

Kelvion Central Europe Sp. z o.o.
ul. Kobaltowa 2,
45-641 Opole

Zapytanie ofertowe nr 7/03/2018/BII

Zapytanie ofertowe Nr 7/03/2018/BII
Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:

zakupu pompy ze sprzęgłem magnetycznym

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

All-Pumps Pompy Przemysłowe
Ul. Piekarska 1/3,
41-500 Chorzów

Zapytanie ofertowe nr 8/03/2018/BII

Zapytanie ofertowe Nr 8/03/2018/BII
Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:

zakupu węgla aktywnego

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

Elbar-Katowice Sp. z o.o.
Oddział Carbon w Raciborzu
ul. Stalowa 10,
47-400 Racibórz

Zapytanie ofertowe nr 9/03/2018/BII

Zapytanie ofertowe Nr 9/03/2018/BII
Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:

zakupu układu palnikowego do kotła gazowego, zasilanego paliwem LPG

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

„RIELLO PALNIKI” Sp. z o.o.
Księdza Ignacego Jana Skorupki 5,
00-546 Warszawa
Biuro:
Ul. Północna 15-19,
54-105 Wrocław

Zapytanie ofertowe nr 11/03/2018/BII

Zapytanie ofertowe Nr 11/03/2018/BII
Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:
zakupu oleju parafinowego
Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

Gorner Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3,
20-209 Lublin

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 11/03/2018/BII

Sprostowanie do zapytania ofertowego Nr 11/03/2018/BII

na zakup: oleju parafinowego – 600 litrów

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowaną w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” podjęła decyzję o zmianie następujących treści w zapytaniu ofertowym:

Zmianie ulega punkt 9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 maja 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

Zmianie ulega punkt 10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2018 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Zmianie ulega punkt 11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 27.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

W związku z powyższym, firma Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza zainteresowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej (http://www.polnet.poznan.pl ), na której zostało opublikowana niniejsza informacja.